Tietosuoja

TIETOSUOJASELOSTE

Tässä selosteessa on lyhyesti uuteen eurooppalaiseen tietosuoja-asetukseen liittyvää tietoa asiakkaillemme.

Keräämme henkilötietoja perustuen asiakkuudesta syntyvään sopimukseen, ja lain määräämään tarkoitukseen potilastiedon kirjaamisesta sekä lääkekirjanpidosta.

Henkilötietojanne käsitellään vain tässä tarkoituksessa ja salassapitovelvollisen henkilökunnan toimesta. Henkilötiedot säilytetään salasanan takana olevassa nettipohjaisessa potilastietojärjestelmässä.

Keräämme potilaan omistajasta tai haltijasta seuraavat tiedot
– nimi
– yhteystiedot kuten postiosoite, puhelinnumero, sähköpostiosoite
– viestintään käytettävä kieli, viestintäsyistä myös mahdollinen kuuluminen lääketieteen alan ammattiryhmään
– laskutustapauksessa henkilötunnus
– koontilaskutusasiakkaista myös mahdollinen erillinen laskutusosoite, ja ei-yksityishenkilöihin kuuluvista omistajista y-tunnus.

Henkilötietoja käytetään allamainittujen lakien edellyttämiin tarkoituksiin, sekä asiakkuuteen liittyvään yhteydenpitoon ja laskutuksen toteuttamiseen.

Suoramarkkinointiin ja asiakasviestintään liittyvästä henkilötietojen käytöstä on tarkemmin kerrottu nettisivun Tietosuojaselosteessa.

Rekisteröidyllä on oikeus korjata ja muuttaa käytössämme olevaa henkilötietoa. Kysymme tietojen ajantasaisuutta aina vastaanotolle ilmottautuessa.
Rekisteröidyllä on myös oikeus siirtää tieto muualle. Eläimen omistajalla tai haltijalla on myös oikeus saada eläintä koskevasta potilaskirjanpidosta kopio.

Henkilötietoja ei luovuteta ulkopuolisille muuhun kuin potilastyön vaatimiin, huolella valittujen yhteistyökumppaneiden tarkoituksiin. Tällaisia ovat esimerkiksi laboratorionäytteiden käsittely, ja todistusten, lausuntojen ja arviointien pyytäminen ulkopuolisilta yhteyistyötahoilta.
Tahoja, joissa potilaan omistajan nimi ja yhteystiedot voivat näkyä, ovat esimerkiksi Kennelliiton viralliset terveystutkimustulokset, veri- ja kudosnäytteiden lähetteet ja näytetulosten tiedostot sekä kuvantamistutkimusten arkisto ja niiden lausuntopyyntöjen lähetteet.

Tietoja säilytetään asiakassuhteen määrittämä ja lain edellyttämä aika. Esimerkiksi potilassuhdetta koskeva tieto tulee asetuksen perusteella säilyttää 3 vuotta viimeisestä merkinnästä.

Pidätämme oikeuden muuttaa ja täydentää tietosuojaselostettamme tarvittaessa.

Viitteet säädöksiin:
Laki Eläinlääkärinammatin harjoittamisesta 29/2000
Laki eläinten lääkitsemisestä (387/2014)
MMMa lääkkeiden käytöstä ja luovutuksesta eläinlääkinnässä (17/2014)
MMMa eläinlääkärien lääkekirjanpidoista (22/2014)

Ajanvaraus

puh (03) 3143 6600

ma-pe 8-19.30, la 9-15

Palvelemme

Ajanvarauksella arkisin 8-19.30 ja lauantaisin 9-15

Päivystys lauantaisin 9-14

Poikkeavat aukiolot:

Osoitteemme

Sammon valtatie 7

33530 Tampere

(Navigaattoria käytettäessä Vipusenkatu 2)

Eläinklinikka Hakametsä
Sammon valtatie 7
33530 Tampere

helppu(at)helppu.fi